Den vetenskapliga metoden

Den vetenskapliga metoden är grunden för all modern naturvetenskap och är ett sätt att få fram ny kunskap på. Den naturvetenskapliga metoden består av flera steg. Till att börja med så formulerar man en fråga (varför är grannen naken i trädgården). Sedan formulerar man en hypotes (han går i sömnen). Nästa steg är att göra en förutsägelse baserad på hypotesen (om jag nyper honom kommer han att vakna, och inte förstå varför han är naken). Sedan gäller det att testa hypotesen (nypa grannen). Slutligen så analyserar man resultatet av testet (grannen blev arg och påpekade att han var naken i trädgården för att hans hus höll på att brinna ner). Slutsats: grannen gick inte i sömnen. Ny hypotes: grannen är naken i trädgården för att hans hus håller på att brinna ner och han inte han klä sig. Och så vidare. Den vetenskapliga metoden är helt enkelt ett sätt att komma närmare och närmare sanningen.

Självklart är vetenskapligt arbete mer komplicerat än så här, och hypoteser inte fullt så enkla. Men i princip är det så här som ny kunskap om den värld vi lever i skapas. Det är också viktigt att påpeka att inga upptäckter som görs genom den vetenskapliga metoden är ristade i sten. Ny information gör att ny hypoteser testas hela tiden, och ibland måste vår existerande förståelse av världen modifieras på grund av detta. Detta är en av den vetenskapliga metodens största styrkor, och det som gör att vi hela tiden kan lära oss mer. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *