Newton hade fel men ändå rätt

Newton skrev en del om gravitation och gjorde det ganska så framgångsrikt, för att uttrycka sig försiktigt. I själva verket är Newton grunden till mycket av den moderna världen och används dagligen av tusentals, hundratusentals, ingenjörer världen över. Det är då lätt hänt att tanke att eftersom Newtons formler är så användbara så är de också korrekta. Så är dock inte fallet utan de är behäftade med grundläggande fel som gör att de, i princip, är helt felaktiga. Men de utgör ändå en väldigt bra approximation av verkligheten vilket gör dem användbara inom många områden. Det var Einsteins allmänna och särskilda relativitetsteori som visade på felen hos Newton, fel som dock för det mesta inte spelar någon roll, exempelvis när man ska konstruera ett flygplan.

Detta gör dock inte att vetenskapsmän idag ser ner på Newton på något sätt, utan det hela illustrerar väldigt väl den vetenskapliga processen. Fysik handlar om att beskriva den verklighet vi lever i så bra som möjligt, och Newtons gravitationslag var ett viktigt steg på vägen. Att säga att Einsteins relativitetsteori ersatte Newtons är inte helt korrekt. Snarare handlar det om att Einstein förfinade den, även om han skrev om den grundligt (så pass att det inte finns många likheter alls). För som Newton sade: ”Om jag har sett längre än andra har det varit genom att stå på stora mäns axlar”. Ny vetenskap bygger i princip alltid på det som kommit innan. Det är inte alls orimligt eller ens osannolikt att Einsteins teorier kommer att ersättas av andra i framtiden – vilket inte gör dem mindre viktiga. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *