Vad är en vetenskaplig teori?

Det finns ett exempel på språkförbistring mellan å ena sidan vetenskapsmän, forskare och de med god förståelse för naturvetenskap och å andra sidan en stor del av allmänheten som är ett bekymmer. Det gäller vad definitionen av ordet teori, som betyder två helt olika saker inom vetenskap och i dagligt tal. Detta är ett speciellt stort problem i USA, men gör sig ibland också påmint här hemma (även om situationen inte är på långa vägar lika allvarlig här). I USA gapar den kristna högern om att evolutionsteorin ”bara” är en teori, och därför ska läras ut i skolan tillsammans med stollerier som bibelns skapelseberättelse eller ”intelligent design” (som kan sammanfattas med att ”djur och människor är komplicerade, så någon måste ha designat dem”, utan några som helst observationer att stödja det på).

Men teori inom vetenskap betyder inte ”små funderingar om hur jag tror det kanske kan hänga ihop. Inom vetenskap är en teori en samling definitioner modeller, antaganden och så vidare som beskriver observerade fenomen. Vad det innebär är att när man säger evolutionsteorin så avser man en fungerande modell som beskriver det observerade faktum att evolution existerar. Precis som Einsteins allmänna och särskilda relativitetsteori.

Det är också viktigt att påpeka att teorier utvecklas. Evolutionsteorin idag är inte densamma som för hundra år sedan. Det fungerar som så att när nya observationer görs som inte kan förklaras av den existerande teorin så ser man efter om teorin kan modifieras för att täcka dessa nya observationer. Om det är möjligt så håller teorin fortfarande. Kan dessa nya observationer inte inkorporeras i den existerande teorin… ja då får vi en vetenskaplig revolution som innebär att vi måste försöka skapa en ny teori. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *